Elektrownia wiatrowa

W Skrzebowej postawiona została w sierpniu a uruchomiona we wrześniu pierwsza elektrownia wiatrowa. Wydajność elektrowni to 0,8 MW, co pozwoli na dostarczenie energii do 1000 domów (inwestor odsprzedaje energię do sieci). Elektrownia wiatrowa ma ok. 99 metrów wysokości, średnica fundamentu wynosi 15 metrów, a długość śmigła 27 metrów. Przy budowie fundamentu zużyto ok. 600 ton betonu i 26 ton prętów zbrojeniowych. Konstrukcja wiatraka waży ok. 100 ton.
Podobna elektrownia w tym samym czasie postawiona i uruchomiona została w Głogowej blisko granicy ze Skrzebową na terenie byłego dzikiego wysypiska śmieci.