Edukacja finansowa

W czwartek 24 marca zakończyliśmy realizację warsztatów z zakresu edukacji finansowej pn. "Zaplanuj swoją przyszłość". Program edukacji finansowej dla osób z terenów wiejskich był współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Fundacji Wspomagania Wsi.

Głównym celem projektu było uświadomienie mieszkańcom naszych wsi potrzeby edukacji ekonomicznej i finansowej, przekazanie im niezbędnej wiedzy w celu efektywnego gospodarowania własnymi środkami, umiejętnego rozpoznawania dostępnych na rynku usług finansowych i korzystania z nich. Projekt wychodzi naprzeciw zdiagnozowanej potrzebie zmiany zachowań i braku zaufania części społeczeństwa do mechanizmów planowania finansowego, oszczędzania, efektywnego i świadomego korzystania z ofert banków.

Szkolenia pn. "Zaplanuj swoją przyszłość", które prowadziła pani Milena Chlasta, odbywały się w świetlicy Domu Strażaka w Moszczance i trwały 4 dni (razem 16 godz.). Wzięło w nich udział 20 osób z naszych miejscowości.

Program szkolenia obejmował:

  • obecny przepływ gotówki a cele finansowe,
  • fundusz na nagłe wydatki,
  • narzędzia oszczędnościowe,
  • zasady racjonalnego pożyczania,
  • tworzenie planu finansowego,
  • wprowadzenie planu w życie.
W ostatnich dniach marca odbędą się jeszcze warsztaty pn. "Zarządzanie długiem".