Dzień Kobiet

Jak przed laty także i w tym roku mieszkanki naszych wsi zebrały się na Dniu Kobiet, zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich Moszczanka-Skrzebowa. Prawie pięćdziesiąt pań spotkało się w Domu Strażaka w czwartek 8 marca przy słodko zastawionych stołach. 
Wszystkich powitała zastępca przewodniczącej KGW Marzena Kulas, która przedstawiła działalność organizacji w roku 2011. Pojawili się też goście z życzeniami: burmistrz Jacek Bartczak, ks. proboszcz Rafał Kryś, radny Gminy i Miasta Raszków Karol Marszał, radne powiatowe Maria Tomaszewska i Aneta Franc oraz delegacje Rad Sołeckich Moszczanki i Skrzebowej, Kółka Rolniczego ze  Skrzebowej, Ludowego Zespołu Sportowego i Ochotniczej Straży Pożarnej. Panie obdarowane zostały kwiatami i kubkami z logo Gminy.
Jedną z atrakcji spotkania był występ iluzjonisty Carlosa. Całość prowadził Andrzej Jarmuszczak.