Dzień Kobiet

8 marca, tradycyjnie jak co roku, świętowaliśmy Dzień Kobiet. Mieszkanki Moszczanki i Skrzebowej spotkały się w Domu Strażaka na uroczystości zorganizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich.

Prawie siedemdziesiąt pań spotkało się przy bogato zastawionych stołach. Wszystkich zebranych powitała przewodnicząca KGW Moszczanka - Skrzebowa Irena Jarmuszczak, która przedstawiła działalność organizacji w roku 2006 - niewątpliwie największym wyzwaniem było przejęcie administrowania Domem Strażaka. Pojawili się też goście z życzeniami: burmistrz Jacek Bartczak, radny Karol Marszał, sołtys Skrzebowej Tadeusz Marszał, oraz delegacje Kółek Rolniczych z Moszczanki i Skrzebowej, Ludowego Zespołu Sportowego i Ochotniczej Straży Pożarnej. Panie zostały obdarowane kwiatami, wzniesiono też okolicznościowy toast. podczas uroczystości odbył się też multimedialny pokaz zdjęć z imprez zorganizowanych w naszych miejscowościach w roku 2006.