Dzień Kobiet

Jak przed laty także i w tym roku 8 marca mieszkanki Moszczanki i Skrzebowej zebrały się w Domu Strażaka na Dniu Kobiet, zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich Moszczanka-Skrzebowa.
Pięćdziesiąt pań spotkało się przy smacznie zastawionych stołach. Wszystkich powitała przewodnicząca KGW Sławomira Krakowska, która przedstawiła działalność organizacji w roku 2009. Pojawili się też goście z życzeniami: burmistrz Jacek Bartczak, ks. proboszcz Rafał Kryś, radny Karol Marszał radna powiatu Maria Tomaszewska oraz delegacje Rad Sołeckich Moszczanki i Skrzebowej, Kółka Rolniczego ze  Skrzebowej, Ludowego Zespołu Sportowego i Ochotniczej Straży Pożarnej. Panie obdarowane zostały sprzętem kuchennym, słodyczami i kwiatami, wzniesiono też okolicznościowy toast.
W części artystycznej znalazły się występy dzieci ze świetlicy środowiskowej w Moszczance oraz  Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy", którego grupa starsza zaprezentowała suitę lubelską, wiązankę tańców wielkopolskich, lubuskie winobranie i premierową polkę "Na naszym ryneczku". Całość prowadził Andrzej Jarmuszczak. Uroczystość została wsparta finansowo przez firmę WEKO Polska Sp. z o.o. z Moszczanki, za co serdecznie dziękujemy.