Dotacja na warsztaty

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał naszemu Stowarzyszeniu kolejną dotację. Tym razem w ramach programu "Realizacja zadań z zakresu popularyzacji tradycji kulinarnych i artystycznych służących zachowaniu dziedzictwa kulturalnego na wielkopolskiej wsi" otrzymamy 7 200 zł. na zorganizowanie warsztatów pt. "Wieniec wielkopolski czyli Święto Żniw" dla członków Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy". Nasze Stowarzyszenie jest jednym z trzech, które otrzymają wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Na przełomie września i października w Domu Strażaka odbędą się weekendowe zajęcia, które poprowadzi Dariusz Jezierski - choreograf z Poznania, kierownik Zespołu Tańca Ludowego "Staropolanie". Celem zajęć będzie przygotowanie przez dzieci i młodzież widowiska prezentującego oryginalne, zapomniane już obrzędy dożynkowe, związane z tradycją wielkopolskiej wsi. Spektakl prezentowany będzie podczas tradycyjnych dożynek w przyszłych latach, jednak już w październiku przedstawiony zostanie miejscowej publiczności.
Z warsztatami związany będzie także wyjazd dzieci i młodzieży 19 września do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, Muzeum Etnograficznego w Poznaniu oraz Muzeum Bambrów Poznańskich. W Dziekanowicach tancerze będą mogli obejrzeć obiekty tradycyjnego budownictwa chłopskiego, dworskie­go, sakralnego i folwarcznego, przeniesione z różnych stron Wielkopolski oraz wystroje dawnych wnętrz i obejść. W Muzeum Etnograficznym uczestnicy projektu będą mogli zobaczyć przede wszystkim stroje, tkaniny i hafty pochodzące z terenu Polski i krajów europejskich. Dowiedzą się przy okazji wielu ciekawostek na temat strojów ludowych, w których wykonują swoje tańce. W Muzeum Bambrów poznają XIX-wieczną kulturę rolników wsi podpoznańskich, która była efektem rzadko spotykanej owocnej symbiozy dwóch narodów - Polaków i Niemców. Wyjazd jest dofinansowany kwotą 1784 zł. przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.