Dotacja na projekt dla seniorów

Nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 19 210 zł. na organizację wyjazdów tematycznych dla osób w wieku 55 lat i więcej (roczniki 1953 i wcześniejsze). Projekt pod tytułem: Wiejski wędrujący Uniwersytet Trzeciego Wieku trwać będzie od lipca do grudnia, jego program jest następujący:

1) Poznajemy historię Polski: Gniezno - Muzeum Początków Państwa Polskiego i Katedra, Ostrów Tumski, Skansen w Dziekanowicach – wtorek 29 lipca

2) Poznajemy ciekawostki architektury Wielkopolski i Dolnego Śląska: ratusz w Sulmierzycach, centrum Rawicza, sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy i największe europejskie opactwo pocysterskie w Lubiążu (sierpień)

3) Poznajemy cztery religie: Dzielnica Wzajemnego Szacunku we Wrocławiu - świątynie katolicka, luterańska, prawosławna i synagoga żydowska oraz katedry kilku wyznań, udział w operze „Nabucco” Verdiego (wrzesień)

4) Poznajemy tajniki astronomii: Toruń – planetarium, dom Mikołaja Kopernika oraz światowej sławy starówka (październik)

5) Poznajemy literaturę polską: Pałac Mickiewicza w Śmiełowie, Zamek w Kórniku, udział w spektaklu w Teatrze w Poznaniu (listopad)

6) Poznajemy tajniki kina: Łódź – Muzeum Kinematografii, film w Kinematografie, zwiedzanie miasta (grudzień).

Wyjazdy będą całodniowe, z udziałem przewodników, obiadem (wliczony w koszt) oraz kompletem zdjęć dla każdego uczestnika.

 W projekcie uczestniczyć mogą 44 osoby powyżej 55 roku życia. Każdy uczestnik za udział w całym projekcie dopłacić musi jednorazowo tylko 60 zł. (ogółem koszt od osoby wynosi 420 zł, jednak nasze Stowarzyszenie pokrywa resztę kosztów – 360 zł). 

Zgłoszenia przyjmuje Regina Marszał, Skrzebowa 43, tel. 062 734 38 78, zgłoszenie jest ważne razem z wpłatą 60 zł. oraz podaniem adresu, nr PESEL i numeru telefonu (najlepiej stacjonarnego).

Liczba miejsc jest ograniczona, tak więc liczy się kolejność zgłoszeń (osoby, które nie zdążą się wpisać na czas, wpiszemy na listę rezerwową). Wyjazdy dotyczą wyłącznie osób z Moszczanki i Skrzebowej, prosimy nie wpisywać osób spoza tych miejscowości (jest to warunek zapisany w umowie z Ministerstwem).