Bliżej siebie

Z małym opóźnieniem pojawił się trzeci w tym roku numer naszego kwartalnika wiejsko-parafialnego „Bliżej Siebie”. W nim jak zwykle znaleźć można informacje z życia naszych wsi i całej parafii, kącik zdrowotny oraz stronę dla dzieci. Wiele informacji poświęconych zostało dużym wydarzeniom, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach. Chyba najważniejszym wydarzeniem dla społeczności wiejskiej są co roku dożynki, które odbyły się zarówno w Bieganinie, jak i w Moszczance oraz Skrzebowej. Wspominamy też o dożynkach gminnych. Wreszcie bardzo ważnym wydarzeniem w życiu naszej diecezji był X Kongres Józefologiczny - stąd też obszerny tekst dotyczący kultu św. Józefa oraz historii sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Szereg informacji dotyczy aktywnych działań naszego Stowarzyszenia - skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży jak i do seniorów.
Tak więc zapraszamy do lektury! Kwartalnik do nabycia w kościele w Skrzebowej oraz w sklepie pp. Talarczaków w Moszczance.