Badania profilaktyczne dla seniorów

W środę 19 listopada odbyła się w świetlicy w Moszczance akcja badań profilaktycznych dla seniorów. Na zaproszenie naszego Stowarzyszenia wolontariusze Fundacji Osób Niepełnosprawnych „Sprawniejsi Razem” z Kalisza przebadali 40 osób w wieku powyżej 55 roku życia w ramach projektu „Wczesna profilaktyka drogą do zdrowia seniora”. Podczas akcji były wykonywane następujące badania: pomiar ciśnienia, tętna, wzrost, waga, wskaźnik BMI, temperatura, poziom saturacji O2SAT we krwi, cukru we krwi oraz ciałek ketonowych we krwi.

Dzięki współpracy Fundacji z firmą Abbott osoby ze zdiagnozowaną cukrzycą oraz z nieprawidłowymi wynikami glikemii otrzymały darmowy zestaw do pomiaru cukru we krwi. W ramach akcji była także promowana profilaktyka prozdrowotna w zakresie przeciwdziałania cukrzycy i nadciśnienia tętniczego oraz zdrowego stylu życia. Badania wykonywane podczas akcji były bezpłatne. Każdy z uczestników akcji otrzymał imienną kartę zdrowia, z opisem wykonanych badań.

Raport z badań