Akademia seniora i juniora

W sobotę 23 czerwca odbył się pierwszy wyjazd seniorów i juniorów w ramach nowego projektu naszego Stowarzyszenia. "Wiejska objazdowa akademia dla seniora i juniora" to zadanie dwuletnie, które realizować będziemy w ramach Europejskiego Roku Osób Starszych i Integracji Międzypokoleniowej dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W jego ramach 65 osób (seniorzy powyżej powyżej 50 roku życia wraz z wnukami) uczestniczyć będzie w 13 comiesięcznych wyjazdach kulturalno-edukacyjnych.
Pierwszy wyjazd poświęcony był architekturze - jego celem był Wrocław. Uczestnicy projektu udali się najpierw do Muzeum Sztuki Cmentarnej - byłego cmentarza żydowskiego. Obejrzeli oryginalny i niepowtarzalny zespół rzeźby nagrobnej i małej architektury, w którym można wyróżnić pomniki nagrobne (stele, kolumny, obeliski, kamienne pnie drzew, tumby – sarkofagi) oraz budowle nagrobne (kaplice – mauzolea, grobowce w formie portyków, baldachimów, portali itp.). Następnie udali się do centrum miasta, by zająć się tam zabytkowymi obiektami architektury gotyckiej. W zdecydowanej większości były to budowle, które pełnią lub kiedyś pełniły funkcje sakralne. Grupa odwiedziła: katedry rzymsko-katolicką, greko-katolicką i polsko-katolicką, kościół św. Krzyża, kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku oraz Ratusz. Wreszcie udali się do Muzeum Architektury, gdzie wysłuchali wykładu pt. "Siedem cudów architektury", podczas którego dowiedzieli się wiele szczegółów na temat cudów architektury współczesnej oraz antycznej.

Zapraszamy do galerii