90-lecie OSP Moszczanka

W niedzielę 12 maja odbyły się w Moszczance obchody Miejsko-Gminnego Dnia Strażaka połączone z 90-leciem OSP Moszczanka. Tego dnia przekazany został też oficjalnie miejscowej jednostce samochód ratownictwa technicznego marki „FORD - Transit”.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w kościele parafialnym w Skrzebowej, po której główne uroczystości odbyły się w świetlicy wiejskiej w Moszczance. Wszystkich zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się burmistrz Jacek Bartczak, wiceburmistrz Piotr Rokicki, starosta ostrowski Paweł Rajski, ks. prob. Rafał Kryś, radni Katarzyna Spiżak, Maria Tomaszewska i Karol Marszał, wiceprezesi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostrowie Wielkopolskim Andrzej Morta i Andrzej Frąszczak, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Marian Janiak oraz delegacje innych jednostek OSP, powitał prezes jednostki OSP Moszczanka Marcin Molka. Jednym z punktów programu były odznaczenia: Złoty medal za zasługi dla Pożarnictwa otrzymali Hieronim Jędrzejak i Jacek Bartczak; Odznaką Strażaka Wzorowego uhonorowani zostali Dawid Rachwalski oraz Radosław Kruszyk; odznaki za wysługę 40 lat otrzymali Zbigniew Kmiecik i Stanisław Maciak, za wysługę 25 lat Maciej Smoliński a za wysługę 10 lat Michał Maciak, Mateusz Maciak i Robert Błocisz.

Bardzo ważnym dla całej jednostki OSP Moszczanka był moment przekazania samochodu ratownictwa technicznego marki „FORD - Transit” co uczynił burmistrz Jacek Bartczak. Rodzicami chrzestnymi pojazdu zostali Katarzyna Spiżak i Zbigniew Kmiecik.

Zdjęcia: Andrzej Jarmuszczak