3 maja przy ruinach

Jak co roku w święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski Msza św. o godz. 11.00 odprawiona została przy ruinach. W majowe niedzielne przedpołudnie 3 maja rzesza parafian zebrała się przy ruinach XVII-wiecznej kaplicy nad Ołobokiem by uczestniczyć w Eucharystii odprawianej przez ks. prob. Rafała Krysia.
Tytuł NMP Królowej Polski ma dla polskich katolików szczególne znaczenie. Mówi on o obecności NMP w historii polskiego narodu. 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował: Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj obieram.  Według katolików, uznać Maryję za Królową oznacza przede wszystkim żyć na jej wzór. Jest w tym wezwania do kształtowania autentycznej miłości do ojczyzny, która przejawia się w prawym sumieniu, rzetelnym wypełnianiu obowiązków swego stanu, w miłości Boga i bliźniego.