"Swojacy" w Rozdrażewie

Nasi "Swojacy" wystąpili w niedzielę 26 maja podczas XX Festynu na rzecz Szkoły w Rozdrażewie. Impreza została zorganizowana przez Dyrekcję, Grono Pedagogiczne oraz Radę Rodziców miejscowego Zespołu Szkół Publicznych. "Swojacy" byli gościem zaproszonym przez organizatorów - oprócz nich na scenie zaprezentowały się przede wszystkim różne grupy szkolne. Nasi tancerze wykonali bardzo szeroki program. Grupa młodsza zatańczyła krakowiaka oraz tańce i zabawy wielkopolskie, natomiast grupa starsza pokazała krakowiaka, zielonogórskie winobranie, suitę lubelską oraz mazura.