"Swojacy" na Estradzie w Choczu

W niedzielę 6 września Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" występował w Choczu. Okazją do tego była ostatnia już w tym roku Estrada Folkloru Ziemi Kaliskiej, połączona z Dożynkami Gminno-Powiatowymi. Przy miejscowym Zespole Szkół tancerze zaprezentowali premierową wersję krakowiaka w wykonaniu obu grup zespołu, do którego choreografię przygotował p. Piotr Kulka z Poznania. Drugim tańcem była suita sądecka, której odbiór był jednak zakłócony przez padający deszcz.