"Bliżej siebie"

W ostatnich dniach marca ukazał się pierwszy w tym roku numer kwartalnika wiejsko-parafialnego "Bliżej siebie". Można w nim znaleźć informacje na temat wydarzeń związanych z funkcjonowaniem skrzebowskiej parafii oraz opisujących życie społeczne w Bieganinie, Moszczance i Skrzebowej w pierwszych miesiącach 2012 roku. W tym numerze opisujemy m.in. inaugurację uroczystości 75 rocznicy budowy kościoła w Skrzebowej a także historię przyłączenia do tej parafii wsi Bieganin. Nie zabrakło także stałej rubryki zdrowotnej oraz informacji z życia Szkoły Podstawowej w Bieganinie.
"Bliżej siebie" można nabyć w kościele w Skrzebowej oraz w księgarni p. Torz w Raszkowie. Zachęcamy gorąco!