Święto Plonów

W niedzielę 15 sierpnia odbyło się tegoroczne Święto Plonów mieszkańców naszych wsi. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym, gdzie ks. prob. Rafał Kryś poświęcił wieniec dożynkowy oraz tradycyjny bochen chleba, który po Mszy został podzielony i rozdany wiernym przez starostów dożynek - Krystynę Dwojak i Stanisława Krajewskiego.
Po południu w tradycyjny sposób rolnicy podziękowali za tegoroczne zbiory i odebrali dożynkowe wieńce. Dożynki odbyły się pod wielkim namiotem na terenie boisk sportowych w Skrzebowej. Część artystyczną zorganizowały dzieci i młodzież z Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy" pod kierunkiem Jolanty Marszał. Rozpoczęła się ona od obrzędu dożynkowego, przygotowanego jesienią ubiegłego roku i po raz pierwszy zaprezentowanego szerokiej publiczności. Na program złożyły się śpiewy, recytacje, fragmenty poloneza, kujawiaka, mazura i oberka, taniec kłosów, obtańcowywanie wieńca i wprowadzenie chleba. Premierowy obrzęd spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony publiczności. Następnie grupa młodsza zatańczyła krakowiaka, klepanego i wiązankę tańców śląskich a grupa starsza krakowiaka, suitę lubelską, tańce wielkopolskie oraz polkę "Na naszym ryneczku". Prowadzącym oficjalną część dożynek był Andrzej Jarmuszczak. Po niej rozpoczęła się zabawa taneczna do której przygrywał zespół "Ekspress".
Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Jacek Bartczak, przewodniczący Rady Gminy i Miasta Andrzej Matyba, radna powiatu ostrowskiego Maria Tomaszewska, radny  Rady Gminy i Miasta Karol Marszał, sołtys Skrzebowej Tadeusz Marszał i ks. prob. Rafał Kryś.  Organizatorami dożynek były organizacje społeczne działające w obu miejscowościach: Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Zespół Sportowy i Kółka Rolnicze. Głównym sponsorem uroczystości była firma WEKO Polska Sp. z o.o. z Moszczanki. Pozostałymi darczyńcami byli: Cukiernia "Delicja" z Ostrowa Wielkopolskiego, Sklep Spożywczy Jarosława Wachowiaka, Sklep Spożywczy Pawła Drygasa z Raszkowa, Młyn w Raszkowie, Firma Eko-Kar z Raszkowa, Gospodarstwo Państwa Krampilców z Moszczanki, Firma Bogdana Małgowskiego z Moszczanki, Firmy "Sano" i "Paula" a także seniorzy uczestniczące w projekcie "Wiejska akademia trzeciego wieku na kółkach".


Zapraszamy do galerii.