Święto Niepodległości

Jak co roku miejsko-gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się 11 listopada w Raszkowie. Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił w miejscowym kościele ks. kanonik Grzegorza Kamzol. Następnie poczty sztandarowe oraz delegacje lokalnego samorządu, instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Gminy i Miasta Raszków udały się przed Pomnik Powstańców Wielkopolskich na raszkowskim Rynku. Tam w hołdzie poległym za Ojczyznę zostały złożone wiązanki kwiatów. Nasze miejscowości reprezentował tradycyjnie poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej Moszczanka - Skrzebowa oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków Karol Marszał.