Łabędź niemy w Moszczance

Paweł T. Dolata, Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

www.pwg.otop.org.pl; www.bociany.ec.pl; mail: p.dolata@op.pl

Dnia 26 lipca 2008 r. w Moszczance stwierdzono gniazdowanie samca łabędzia niemego, oznakowanego 5,5 roku temu na Węgrzech.

O gniazdowaniu łabędzi w Moszczance dowiedzieliśmy się miesiąc temu od osób uczestniczących w obrączkowaniu bocianów białych przy gospodarstwie pana Henryka Stefańskiego. Niedawno pan Henryk zadzwonił, że na pewno jeden z rodziców ma już obrączkę. Trzeba było to sprawdzić, liczyłem że jest to może któryś z łabędzi oznakowanych przez nas w ramach działań Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na Stawach Przygodzickich (http://www.pwg.otop.org.pl/obro4.php) lub Kaliszu (http://www.pwg.otop.org.pl/obro7.php).

Niestety, mimo że według informacji mieszkańców czasem łabędzie te wychodzą na brzeg, to gdy przybyliśmy, to tkwiły uporczywie w wodzie. A ponieważ obrączka była odwrócona, nie można było w wodzie odczytać jej numeru, choć było widać oznaczenie kraju – łabędź był z Węgier! Ale bez dokładnego numeru wiedzielibyśmy tylko tyle. Pozostawało mi wskoczenie do wody, by schwytać ptaka, co po długim czekaniu na odpowiedni moment się na szczęście udało. Ważył 10,5 kg. Dołożyliśmy mu na drugą nogę plastikową obrączkę z większymi numerami, w celu łatwiejszego odczytywania na miejscu i po odlocie na zimowisko.

Dzięki błyskawicznej odpowiedzi z Węgierskiej Centrali Obrączkowania Ptaków (Madárgyűrűzési Központ / Hungarian Bird Ringing Center) w Budapeszcie, wiemy już, że został on oznakowany 14 stycznia 2003 r. na zimowisku w Nagymaros przez mojego kolegę Petera Szinai, kierującego węgierską grupą badawczą łabędzi. Już wtedy łabędź był w wieku po 3. kalendarzowym roku życia, a więc obecnie ma co najmniej 9 lat. Bardzo możliwe, że był to łabędź należący do polskiej populacji, który na Węgrzech tylko zimował, tak jak pewna liczba łabędzi z naszego kraju.

W czasie zimy 2004/2005 r. ptak ten został trzykrotnie odczytany po obu stronach granicznego mostu na Dunaju między Słowacją a Węgrami: 2 I 2005 r. w Sturovie po stronie słowackiej, a 22 i 27 II 2005 r. w Esztergom po stronie węgierskiej.

Obecnie w Moszczance, czyli 446 km na NNW od miejsca znakowania, ma w parze z nieznakowaną samicą 5 piskląt.

W akcji wzięli udział członkowie PwG OTOP: Paweł T. Dolata (obrączkarz), Dagmara Dolata oraz Damian, Michał i Karolina Zmyśleni.

Będę wdzięczny za informacje o ponownym odczytaniu obrączki tego ptaka, z podaniem daty i wielkości rodziny, na adres mail: p.dolata@op.pl.

 

Foto:


Rodzina łabędzi z Moszczanki. Fot. Karolina Zmyślona (PwG OTOP)

Samiec łabędzia z piątką piskląt z Moszczanki. Fot. Paweł T. Dolata (PwG OTOP)

Portret samca łabędzia z Moszczanki. Fot. Paweł T. Dolata (PwG OTOP)

Większość uczestników akcji w Moszczance. Fot. Dagmara Dolata

Już na wolności… trzeba rozprostować skrzydła. Fot. Karolina Zmyślona (PwG OTOP)