Dzień Kobiet

W uroczystości udział wzięło 58 pań z obu miejscowości oraz przedstawiciele organizacji społecznych z Moszczanki i Skrzebowej (Ochotniczej Straży Pożarnej, Kółek Rolniczych, Ludowego Zespołu Sportowego, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Sołectwa Skrzebowa), którzy złożyli okolicznościowe życzenia. Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem prezes KGW Ireny Jarmuszczak, która podsumowała ostatni rok działalności organizacji. Następnie, przy śpiewach oraz multimedialnym pokazie zdjęć, zgromadzeni raczyli się specjalnie przygotowanymi przysmakami.