Zoologia i botanika we Wrocławiu

Pierwszy wyjazd seniorów w ramach projektu "Wiejska objazdowa Akademia Trzeciego Wieku" poświęcony był zoologii i botanice. Pięćdziesięciu mieszkańców Moszczanki i Skrzebowej powyżej 60 roku życia udało się do stolicy Dolnego Śląska w piątek 3 lipca. Podczas całodniowego wyjazdu z pomocą wykwalifikowanych przewodników poznali miejsca związane z tematem zajęć.
Pierwszym punktem był Ogród Zoologiczny - największy tego typu ośrodek w Polsce. Studenci trzeciego wieku dowiedzieli się tam o prowadzonych pracach naukowo-hodowlanych i popularyzatorskich, a także bogatej, największej w Polsce kolekcji zwierząt, na którą składa się obecnie około 4000 osobników, reprezentujących 575 gatunków.
Z zoo seniorzy powędrowali do pobliskiego Ogrodu Japońskiego, pozostałości po odbywającej się we Wrocławiu w 1913 roku Wystawie Światowej. Zobaczyli tam kilkadziesiąt gatunków roślin, które występują tylko w Japonii bądź na obszarze Azji Wschodniej. Studenci dowiedzieli się, że dzięki obecności japońskich specjalistów każdy szczegół ogrodu odpowiada oryginalnej japońskiej sztuce ogrodowej.
Rośliny z innych stron świata seniorzy poznali podczas ostatniego etapu zajęć - w Ogrodzi Botanicznym Wydziału Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam obejrzeli m.in. malownicze pagórki alpinarium czyli działu roślin górskich i skalnych, oraz arboretum, w którym rosną drzewa i krzewy strefy umiarkowanej Europy, Azji i Ameryki.
Kolejne zajęcia, tym razem poświęcone architekturze, odbędą się w czwartek 16 lipca. Seniorzy odbędą podróż "szlakiem drewnianych kościołów wokół Puszczy Zielonka". Wyjazd o godz. 7.00.
 


Zapraszamy do galerii.

Projekt współfinansowany z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Operacyjnego "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”