Zebranie nt. kurników

W piątek 22 lutego w świetlicy Domu Strażaka odbyło się zebranie mieszkańców Moszczanki dotyczące planowanej przez firmę WEKO Polska budowy kurników.
W zebraniu prowadzonym przez sołtys Władysławę Smolińską uczestniczyło 30 mieszkańców Moszczanki oraz zaproszeni goście: burmistrz Jacek Bartczak, przewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków Andrzej Matyba, radny Karol Marszał oraz przedstawiciele firmy WEKO Polska sp. z o.o. Edyta Adamczewska oraz Ryszard Tyrpa.
Przedstawiciele przetwórni jaj przedstawili plany dotyczące rozwoju firmy, związane z budową nowoczesnych kurników, co miałoby zapewnić ograniczenie kosztów transportu związanych z koniecznością sprowadzania z zewnątrz dużej ilości jaj. Zgromadzeni licznie mieszkańcy zadawali wiele pytań dotyczących technologii produkcji oraz następstw ewentualnej rozbudowy firmy i jej wpływu na otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Spotkanie było pierwszym etapem konsultacji społecznych koniecznych do uruchomienia procedur pozwalających na inwestycję. Kolejnym etapem konsultacji będzie wyjazd grupy 8 mieszkańców wsi mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie firmy, którzy udadzą się do Niemiec, aby obejrzeć funkcjonowanie przedsiębiorstwa o podobnym do planowanego w Moszczance profilu działania.