Seniorzy we Wrocławiu

Kolejnym, czwartym już, etapem projektu "Dzień Seniora jest co miesiąc" był wyjazd do Wrocławia na Panoramę Racławicką oraz do Teatru Muzycznego, który odbył się w niedzielę 23 września. W wyjeździe udział wzięła 50-osobowa grupa starszych mieszkańców Moszczanki i Skrzebowej.
Uczestnicy wyjechali spod Domu Strażaka o godz. 11. Pierwszym celem wyjazdu było zwiedzanie Panoramy Racławickiej. Ten obraz o długości 114 metrów i wysokości 15 metrów namalowany został na przełomie XIX i XX wieku przez Jana Stykę i Wojciecha Kossaka i przedstawia bitwę pod Racławicami z roku 1794 - zwycięstwo wojsk polskich nad rosyjskimi. Nasycony wieloma treściami pokaz trwał pół godziny i zrobił ogromne wrażenie na zwiedzających.
Po obiedzie przyszedł czas na główną atrakcję wieczoru jaką była operetka "Skrzypek na dachu" wystawiona przez Teatr Muzyczny Capitol. Przedstawienie to było pożegnaniem z tytułem, który wystawiany był we Wrocławiu przez ostatnie 16 lat. Można było podziwiać historię ubogiego mleczarza Tewje z małej wsi Anatewka w carskiej Rosji 1905 roku, którego udziałem były trudne wybory między przywiązaniem do tradycji żydowskiej a szczęściem jego 5 córek. Ta opowieść, będąca analogią do naszych współczesnych problemów, stanowi zachętę do walki o przetrwanie i przechowanie najcenniejszych dla nas wartości. Na pewno na długo pozostanie w uszach uczestników wyjazdu wiele melodii z musiacalu, a przede wszystkim najsłynniejsze "Gdybym był bogaczem".
Wyjazd odbył się dzięki wsparciu finansowemu z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kolejnym etapem projektu będzie wyjazd do kaliskiego Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego na spektakl "To, czego nie widać", który odbędzie się w sobotę 13 października o godz. 18.45.

Zapraszamy do galerii