Wrócili z Litwy

W dn. 11-14 kwietnia odbyła się kolejna zagraniczna pielgrzymko-wycieczka organizowana przez nasze Stowarzyszenie. Tym razem celem wyjazdu była Litwa i jej atrakcje. W wyjeździe udział wzięły 42 osoby z naszych miejscowości oraz okolicy. Opiekunem duchowym pielgrzymów był ks. prob. Rafał Kryś.
Pierwszego dnia wyjazdu, po nocnym przejeździe, zwiedzane były Troki - tam pielgrzymi zapoznali się z gotyckim Zamkiem Wielkich Książąt Litewskich oraz kościołem Nawiedzenia NMP wraz ze słynącym cudami obrazem matki Boskiej Trockiej (gdzie odbyła się Msza św.) a także spróbowali dań kuchni karaimskiej - mniejszości wyznania muzułmańskiego zamieszkującej te tereny. Kolejnym punktem programu było Kernave - rezerwat historyczno-archeologiczny, zwany Litewską Troją, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Piątek poświęcony był zwiedzaniu Wilna. W stolicy Litwy uczestnicy wyjazdu zapoznali się z katedrą św. Stanisława, Muzeum Mickiewicza, kościołem św. Piotra i Pawła, Pałacem Prezydenckim, Górą Trzech Krzyży, cmentarzem na Rossie, Uniwersytetem Wileńskim, kościołem św. Anny, kościołem św. Ducha, kościołem Bazylianów, ratuszem i kościołem św. Kazimierza. Jednak największym przeżyciem było nawiedzenie oraz Msza św. przed cudownym obrazem Matki Boskiej w Ostrej Bramie.
Ostatniego dnia pobytu zwiedzane były Pożajście z największym pokamedulskim zespołem klasztornym na Litwie (gdzie odbyła się Msza św.) oraz Kowno z zamkiem, katedrą św. Piotra i Pawła, ratuszem, Domem Perkuna i kościołem Witolda.


Zapraszamy do galerii