Wielowyznaniowy Wrocław

W czwartek 25 września odbyły się trzecie zajęcia w ramach "Wiejskiego wędrującego uniwersytetu trzeciego wieku". Tym razem tematem było religioznawstwo - studenci udali się do Wrocławia, by tam poznać cztery świątynie różnych wyznań, położone na terenie tzw. Dzielnicy Wzajemnego Szacunku.
Pierwszym zwiedzanym obiektem był jednak zabytkowy ratusz w Sulmierzycach i Muzeum, które w nim się mieści. To miejsce było ostatnim etapem zajęć poświęconych perłom architektury, które odbyły się miesiąc wcześniej. W trakcie dalszej trasy do Wrocławia swój wykład wygłosiła Maria Jarmuszczak - tym razem jego tytuł brzmiał: "Wpływ muzyki na redukcję bólu".
We Wrocławiu seniorzy swą wędrówkę rozpoczęli w katedrze katolickiej św. Jana Chrzciciela.  Tam poznali zabytki zgromadzone w prezbiterium oraz otaczających je kaplicach. Później udali się do Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, zwanej też Dzielnicą Tolerancji i Dzielnicą Czterech Świątyń, która powstała w 1995 r. z inicjatywy duchownych chrześcijańskich oraz działaczy społeczności żydowskiej. W okolicy tej, w bliskiej odległości, znajdują się cztery świątynie różnych wyznań - od jednej do następnej jest najwyżej 300 metrów. Pierwszą zwiedzaną świątynią był luterański kościół Opatrzności Bożej, w którym miejscowy ksiądz opowiedział o zasadach wiary ewangelickiej. Stamtąd studenci trzeciego wieku udali się do Synagogi pod Białym Bocianem, w której Jerzy Kichler - były przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce opowiedział o historii wrocławskich Żydów oraz o głównych elementach żydowskich nabożeństw. Trzecią odwiedzaną świątynią był rzymsko-katolicki kościół św. Antoniego z Padwy. Później udano się do prawosławnego soboru Narodzenia Bogurodzicy, gdzie o zasadach wiary prawosławnej opowiedział jeden z duchownych. Wieczorem studenci uczestniczyli w Operze Wrocławskiej w spektaklu "Nabucco" Giuseppe Verdiego, nawiązującym swoim librettem do tematu zajęć wiejskiego uniwersytetu - opowiadającym o początkach niewoli babilońskiej Żydów.
Zajęcia zorganizowane są dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Kolejny etap zajęć  odbędzie się 23 października w Toruniu i dotyczyć będzie astronomii.


Zapraszamy do galerii.

Projekt współfinansowany z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” 2008.