Walne Zebranie Stowarzyszenia

W środę 18 stycznia odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nim 50 członków organizacji - mieszkańców Moszczanki, Skrzebowej i okolic. Zanim rozpoczęła się część oficjalna spotkania grupa starsza Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy" zaprezentowała trzy taczone kolędy. Zebranie otworzył prezes Karol Marszał, który zaproponował, aby obradom przewodniczyła Irena Jarmuszczak a protokołowała je Anna Szymankiewicz. Do spisywania propozycji uchwał i wniosków zaproponowano Władysławę Smolińską. Następnie prezes zreferował działalność Stowarzyszenia w ostatnim roku wraz ze sprawozdaniem finansowym. Po krótkiej dyskusji oba sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone przez zgromadzonych. Prezes omówił plan działania Stowarzyszenia w bieżącym roku, m.in. wyjazd na Ukrainę, II Swojskie Spotkania z Folklorem z promocją questu oraz koncerty i wyjazdy "Swojaków". Poruszono także temat akcji przekazywania 1 % podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. W wolnych głosach i wnioskach wypowiedziała się radna Powiatu Ostrowskiego Aneta Franc, prezentując plany działalności Koła Historycznego Parafii Skrzebowa MEMENTO, z prośbą o włączenie Koła do Stowarzyszenia - w tym celu odpowiednią uchwałą zmianiony został Statut Stowarzyszenia. Ks. prob. Rafał Kryś omówił plan obchodów jubileuszu 75-lecia budowy kościoła w Skrzebowej. Po zakończeniu zebrania uczestnicy obejrzeli pokaz zdjęć z działalności Stowarzyszenia w roku 2011.