Zatańczyli dla liderów z Europy

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" wziął udział w niedzielę 5 sierpnia w Żerkowie w otwarciu Zgromadzenia Generalnego Rural Youth Europe. Nasi tancerze współtworzyli uroczystość, w której uczestniczyło około 100 wiejskich liderów młodzieżowych z kilkunastu państw Europy. Wykonali dla nich poloneza, zielonogórskie winobranie, krakowiaka oraz suitę lubelską, przy okazji wciągnęli też do tańca wielu zgromadzonych gości.

Rural Youth Europe to europejska organizacja pozarządowa skupiająca młodzież wiejską. Zrzesza stowarzyszenia i organizacje młodych ludzi z różnych państw europejskich, by ich promować i aktywizować. Dodatkowo pośredniczy również między organizacjami młodzieżowymi na poziomie krajowym oraz publicznymi instytucjami europejskimi. Co roku Zgromadzenie Generalne organizacji odbywa się w innym państwie. W tym roku zaszczyt organizowania spotkania przypadł Polsce, a jego hasło przewodnie brzmi – „Sięgnij po swój potencjał! Rozwijanie umiejętności liderskich u młodzieży ze środowisk wiejskich”. Głównym polskim organizatorem spotkania odbywającego się w dn. 4-11 sierpnia jest Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.