Spotkanie liderów

Już tradycją stało się spotkanie noworoczne przedstawicieli organizacji społecznych działających w naszych miejscowościach - ostatnie odbyło się w środę 4 stycznia w świetlicy Domu Strażaka. Gospodarzem spotkanie był Karol Marszał - radny obu miejscowości a zarazem prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Koła Gospodyń Wiejskich Moszczanka-Skrzebowa (przewodnicząca Sławomira Krakowska i zastępca Marzena Kulas), Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa (wiceprezes Irena Jarmuszczak), Ochotniczej Straży Pożarnej Moszczanka-Skrzebowa (prezes Zbigniew Kmiecik), Kółka Rolniczego w Moszczance (prezes Marcin Molka), Ludowego Zespołu Sportowego Moszczanka-Skrzebowa (prezes Radosław Krakowski), Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy (instruktor Jolanta Marszał oraz przewodnicząca Rady Rodziców Dorota Szczepaniak), rady sołeckiej Skrzebowej (sołtys Tadeusz Marszał) a także radna Powiatu Ostrowskiego Aneta Franc (przewodnicząca Koła Historycznego "Memento") i ks. proboszcz Rafał Kryś.
Zgromadzeni podzielili się opiniami na temat życia społecznego w naszych miejscowościach w roku 2011 i zaczęli planować inicjatywy, które mają zostać zrealizowane w roku 2012. Główne wydarzenia związane będą z jubileuszem 75-lecia budowy skrzebowskiego kościoła - centralne obchody planowane są na dzień 22 lipca, kiedy to odbędzie się Festyn Parafialny połączony z II Swojskimi Spotkaniami z Folklorem.