Podsumowanie projektu

W niedzielę 16 grudnia w świetlicy w Moszczance odbyło się podsumowanie projektu "Wiejska objazdowa akademia dla seniora i juniora". Impreza zgromadziła około 90 osób uczestniczących w wyjazdach oraz gości: burmistrza Jacka Bartczaka oraz proboszcza skrzebowskiej parafii ks. Rafał Krysia.

Spotkanie rozpoczęło się od niespodzianki muzycznej, jaką był występ duetu Saxodeon z Ostrowa Wielkopolskiego czyli saksofonisty Roberta Matuszewskiego oraz akordeonisty Piotra Słocińskiego. Muzycy zagrali ciekawe opracowania muzyki argentyńskiej, bułgarskiej, macedońskiej i chorwackiej. W głównej części wydarzenia prezes Stowarzyszenia Karol Marszał dokonał podsumowania tegorocznej części projektu. W jego ramach odbyło się 6 wyjazdów edukacyjnych, w których za każdym razem uczestniczyło 68 osób: seniorów z Moszczanki i Skrzebowej wraz z wnukami. Wyjazdy poświęcone były architekturze, przyrodzie, muzyce, historii II wojny światowej, etnografii oraz historii przemysłu. Odwiedzonych zostało 10 miejscowości w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim i łódzkim. Multimedialna prezentacja zdjęć pozwoliła na przypomnienie sobie wszystkich odwiedzanych miejsc. Prezes poinformował też o wyjazdach planowanych w roku 2013.

Projekt "Wiejska objazdowa akademia dla seniora i juniora" realizowany jest w latach 2012 i 2013 przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w ramach Europejskiego Roku Osób Starszych i Integracji Międzypokoleniowej dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.