Pielgrzymują do Częstochowy

Wieczorem w niedzielę 8 lipca jak co roku przybyła do naszej parafii piesza pielgrzymka zmierzająca na Jasną Górę. Grupa 4 Poznańskiej Pielgrzymki licząca 50 osób wyruszyła 2 dni wcześniej, tak by 15 lipca dotrzeć do Częstochowy. Pielgrzymi nocowali u kilkunastu rodzin z naszych miejscowości. W poniedziałek przed południem opuścili naszą parafię, by wieczorem dotrzeć do parafii Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim.

Każdego dnia pielgrzymi mają do przejścia około 30 kilometrów. Po porannej modlitwie w kościele i wyruszeniu w drogę rozpoczyna się śpiew Godzinek, podanie intencji dnia, wprowadzenie w tematykę dnia. Modlitwy, przeplatane są śpiewem pieśni. Każdego dnia odmawiany jest różaniec, koronka do Bożego miłosierdzia, litanie i inne modlitwy. Głoszone są przynajmniej dwie konferencje. Jest także przewidziany czas dla "brata i siostry" w którym można po prostu porozmawiać, jak i czas milczenia - własnej refleksji, odrobiny ciszy. Centralnym i najważniejszym "punktem" dnia jest Eucharystia z homilią. Najczęściej odprawiana we wspólnocie kilku grup, pod gołym niebem (oczywiście jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają). Każdy kilometr przybliża pątników do Częstochowy, mimo zmęczenia i bólu idą dalej niosąc w sercu intencje własne i innych ludzi, np. gospodarzy goszczących ich w domach.