Enter Title

W niedzielę 7 października p. Antoni Jarmuszczak świętował niezwykły jubileusz - 60-lecie posługi organisty w skrzebowskim kościele, połączone z 50-leciem małżeństwa. Z tej okazji odbyła się specjalna Msza święta, którą sprawował ks. prob. Rafał Kryś w koncelebrze z byłym proboszczem ks. Mariuszem Pohlem. W Mszy św. uczestniczyła rodzina, parafianie i delegacje wielu organizacji, do których należy Jubilat a uświetniło ją raszkowskie Towarzystwo Śpiewu.

Pan Antoni Jarmuszczak nauki gry i śpiewu pobierał u Zbigniewa Robaszkiewicza (organisty z Raszkowa) oraz Kazimierza Urbaniaka (organisty kościoła farnego w Ostrowie Wielkopolskim). Egzamin organistowski zdał 15 marca 1963 r. w Gostyniu. Od 1 października 1952 r. jest nieprzerwanie organistą w kościele skrzebowskim.