Opłatek u Proboszcza

Już zwyczajowo w święto Objawienia Pańskiegoi 6 stycznia ks. prob. Rafał Kryś zorganizował spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli grup działających przy parafii Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej. Na probostwo przybyli przedstawiciele Rady Parafialnej, Rady Ekonomicznej, Grupy Charytatywnej i Róż Żywego Różańca. Wszyscy przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne. Omówione zostały także plany działań parafialnych w roku 2012.