Nowy chodnik

W drugiej połowie grudnia zakończyły się prace związane z budową chodnika przy drodze gminnej przed kościołem parafialnym w Skrzebowej. Chodnik zbudowany został ze środków budżetu Gminy i Miasta Raszków, jego koszty wyniosły ok. 20 000 zł. Dzięki tej inwestycji niewątpliwie poprawi się bezpieczeństwo na drodze, z której korzystają mieszkańcy Moszczanki i Skrzebowej w drodze do kościoła oraz dzieci i młodzież ze Skrzebowej korzystające z zajęć w Domu Strażaka oraz z przystanku autobusu szkolnego.