Mazur i zabawy wielkopolskie

W sierpniu odbyły się warsztaty taneczne dla Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy" realizowane w ramach zadania pn. "Folklor jest naszą pasją". Ich celem było wzbogacenie umiejętności członków zespołu o nowe tańce i obrzędy związane z naszym regionem. W przypadku grupy dziecięcej były to scenki rodzajowe regionu wielkopolskiego (z gwarą wielkopolską), na które złożyły się m.in. takie gry i zabawy, jak "Ceglorz", "Marynia", "Klaskany", "Mój ojciec wielki", "Wisielok" czy "Poniewierany". Zadaniem grupy młodzieżowej była nauka polskiego tańca narodowego, jakim jest mazur. Jest to taniec szlachty, którego historia sięga końca XVI wieku, a największą rolę odegrał w czasie rozbiorów, kiedy stał się – obok poloneza – symbolem polskości. Na terenie Wielkopolski bardzo aktywna była działalność szlachty - ucząc młodzież tego tańca przywołuje się szlacheckie tradycje naszego regionu. Przyswojeniu obu programów służyły warsztaty prowadzone przez Piotra Kulkę - folklorystę z Poznania. Efekty pracy dzieci i młodzieży będzie można podziwiać w listopadzie podczas uroczystości kończących obchody 75-lecia budowy kościoła w Skrzebowej.
Projekt pod nazwą "Folklor jest naszą pasją" jest realizowany ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów.