Kolejny numer kwartalnika

Na koniec grudnia ukazał się czwarty tegoroczny numer kwartalnika wiejsko-parafialnego "Bliżej siebie". Jest on poświęcony, jak zawsze, wydarzeniom na terenie naszych wsi i parafii, oraz działaniom, w których udział biorą mieszkańcy Bieganina, Moszczanki i Skrzebowej.

W tym numerze wiele tekstów związanych jest z zakończeniem obchodów jubileuszu 75-lecia budowy kościoła w Skrzebowej. Poza tym wiele aktualności wiejskich i parafialnych oraz z życia OSP Bieganin. Wreszcie sprawozdanie roczne naszego Stowarzyszenia oraz informacje o właściwościach siarki.

Zapraszamy do lektury - gazeta do nabycia w kościele w Skrzebowej oraz w sklepie w Moszczance-Raszkówku.