Dziękujemy za 1 %

Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały nam 1 % swego podatku dochodowego za rok 2011. Po raz trzeci nasze Stowarzyszenie mogło skorzystać z tej formy wsparcia, od czasu, gdy w roku 2009 uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego. W sumie zebrana kwota wyniosła 4 415 zł. (z czego 260,60 zł. na rzecz odnowy nagrobków na skrzebowskim cmentarzu przez Koło Historyczne MEMENTO). Na nasze konto wpłynęły środki z Urzędów Skarbowych w Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Jeleniej Górze, Warszawie, Krotoszynie, Pleszewie, Tychach, Oleśnicy i Prudniku. Zebrane środki finansowe przeznaczone zostały na organizację II "Swojskich Spotkań z Folklorem" 22 lipca 2012 roku.