Dzieci w Teatrze Animacji

W ramach projektu  "Zajęcia taneczno-teatralne dla małych mieszkańców naszych wsi" grupa dzieci wyjechała w niedzielę 7 grudnia do Poznania. Tam w Teatrze Animacji uczestniczyli w spektaklu "Kot w butach".
Jednym z działań w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" był właśnie wyjazd dzieci do teatru. W ten sposób mali aktorzy zobaczyli pracę profesjonalnego zespołu teatralnego. Przy okazji grupa zobaczyła też poznańskie koziołki i pomnik Adama Mickiewicza.
Projekt skierowany jest do 35 dzieci w wieku 6-11 lat z Moszczanki i Skrzebowej, które od  początku listopada biorą udział w zajęciach taneczno-teatralnych, których efektem będzie wystawienie w okresie świątecznym jasełek połączonych z tańcami ludowymi. Zakupione zostaną także nowe stroje, które będą wykorzystywane w przyszłości podczas innych występów tanecznych.