Dożynki gminne

W niedzielę 2 września odbyły się w Raszkowie Dożynki Gminne, zorganizowane w tym roku przez sołectwo Grudzielec Nowy. Ich gospodarzem był burmistrz Jacek Bartczak a starostami Henryka Matuszkiewicz z Grudzielca Nowego i Rafał Paszek z Korytnicy. Zanim rozpoczęły się dożynki zaproszeni goście przejechali bryczkami z Raszkowa do Grudzielca Nowego, mijając pod drodze nasze miejscowości. Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą św. polową, podczas której poświęcone zostały wieńce dożynkowe, przygotowane przez wszystkie miejscowości naszej gminy. Także nasze dwie wioski zaprezentowały piękny wieniec. Po Mszy odbył się obrzęd dożynkow transmitowany przez ostrowską telewizję PROART, który zaprezentowała nasza młodzież z Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy". W dalszej kolejności zaprezentowali oni także krakowiaka, tańce szamotulskie oraz suitę lubelską. W trakcie dożynek można było podziwiać także nowoczesny sprzęt rolniczy, należący m.in. do mieszkańców naszych wsi.