Dotacja na kolonie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przyznał naszemu Stowarzyszeniu dotację na organizację kolonii dla uczestników zajęć tanecznych. Dotacja w wysokości 9 500 zł. przeznaczona zostanie na realizację projektu pt. "Kolonie z elementami socjoterapii i nauki tańca ludowego dla dzieci i młodzieży z naszych wsi", który łączyć będzie wypoczynek, naukę tańca ludowego i elementy socjoterapii antyalkoholowej.
Kolonie odbędą się w dniach 13-21 lipca br. w Mikoszewie nad Morzem Bałtyckim. W planie przewidziane są oprócz codziennych prób i zajęć socjoterapeutycznych kąpiele morskie, piesze wycieczki po okolicy, wyjazdy do Malborka, Gdańska i Gdynii oraz zajęcia sportowe.
Za pomoc w uzyskaniu dotacji dziękujemy radnemu sejmiku wojewódzkiego panu Rafałowi Żelanowskiemu.

Środki finansowe na powyższy cel w wysokości 4 000 zł. przyznała także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raszkowie.