Biesiada Folkloru za nami

W niedzielę 15 lipca Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" wziął udział w Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach. Grupa dziecięca zespołu wykonała obrzęd "Nowe latko" natomiast grupa młodzieżowa obrzęd "Podkoziołek". Dzień wcześniej w Brzezinach zaprezentowała się grając na siesienkach Marta Szymankiewicz. Miło nam poinformować, że grupa młodzieżowa zajęła II miejsce (w swojej kategorii), grupa dziecięca III miejsce (w swojej kategorii) a Marta Szymankiewicz wyróżnienie (w kategorii solistów).

Biesiada miała charakter przeglądu, w którym profesjonalne jury złożone z etnomuzykologów, etnochoreografa, etnologów i muzyków ma wyłonić najlepsze zespoły w regionie południowej Wielkopolski i przyznać nagrody. Organizatorem imprezy, która odbywała się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, było kaliskie Centrum Kultury i Sztuki.

W przeglądzie udział wzięło około 30 zespołów i solistów z południowej Wielkopolski. Integralną częścią Biesiady Folkloru były Targi Sztuki Ludowej, podczas których artyści - twórcy ludowi prezentowali swój warsztat pracy z zakresu tradycyjnych rzemiosł ludowych: haftu, rzeźby, plecionkarstwa, słomkarstwa, malarstwa, garncartswa, kowalstwa czy ceramiki.