Badanie georadarowe

W czwartek 26 kwietnia odbyła się pierwsza część badań georodarowych ruin kaplicy w Skrzebowej. Badania przeprowadzane są przez specjalistyczną firmę z Wrocławia, dzięki dofinansowaniu Powiatu Ostrowskiego. Wyniki znane będą za kilka tygodni.

Ruiny XVII-wiecznej kaplicy w Skrzebowej należą do najstarszych obiektów zabytkowych powiatu ostrowskiego. Obecnie trwa postępowanie administracyjne wpisania kaplicy do rejestru zabytków, prowadzone przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Niestety jak dotychczas nie prowadzono przy tym obiekcie profesjonalnych badań terenowych i archeologicznych. Z tego tytułu wiele faktów z przeszłości tego zabytku jest niewyjaśnionych. Z przekazów ustnych i częściowo ze źródeł pisanych, wiadomo na przykład, że wokół kaplicy jest krypta podziemna kryjąca zwłoki żołnierzy, którzy mieli tu polec podczas bitwy. Funkcjonuje również podanie, jakoby od kaplicy do cmentarza ewangelickiego miało prowadzić podziemne przejście. To zaledwie niektóre tezy, nie znajdujące potwierdzenia w badaniach naukowych. Niezawodnym sposobem na konfrontację są właśnie badania georadarowe otoczenia kaplicy, które rozpoczęliśmy. Badania te  polegają na nieinwazyjnym, głębokościowym badaniu gruntu za pomocą fal elektromagnetycznych. Umożliwia to  znalezienie w ziemi obiektów metalowych,  drewnianych, kamiennych czy glinianych, jednocześnie pozwalając na lokalizację m.in. dawnych cmentarzysk, krypt, podziemnych korytarzy, ustalenie geometrii zabudowy, inspekcje murów i ścian. Ustalenie powyższych faktów przyczyni się do zbadania nowych faktów z historii, a dalszej konsekwencji do promocji, jednego z najstarszych zabytków architektonicznych powiatu ostrowskiego.

Poniżej schemat badań i zdjęcia.