Andrzejki tancerzy

W środę 26 listopada członkowie naszego zespołu tańca ludowego zebrali się na spotkaniu andrzejkowym. Komitet rodzicielski zorganizował spotkanie przy herbacie, ciastkach i owocach, które stało się okazją do zabawy, jakiej brakuje w ciągu roku. W programie znalazły się także wróżby, tańce i różne gry, z których skorzystały przede wszystkim dzieci młodsze.