"Swojacy" w Jarocinie

W niedzielę 8 lipca "Swojacy" uczestniczyli w XV Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Jarocinie. W imprezie udział wzięła grupa starsza, która najpierw przeszła przez centrum miasta w barwnym korowodzie, złożonym z artystów ludowych. Trasa przemarszu prowadziła z Jarocińskiego Ośrodka Kultury przez rynek, aż do amfiteatru, gdzie odbył się koncert finałowy. Na scenie swój program artystyczny zaprezentowały zespoły folklorystyczne i śpiewacze z Macedonii, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Polski. Nasi tancerze wykonali krakowiaka oraz suitę lubelską. Towarzyszyła im kapela ludowa.