Świetlica opiekuńczo-wychowawcza

Od początku października br. w Domu Strażaka w Moszczance funkcjonuje świetlica opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci z Moszczanki i Skrzebowej. Opiekunem i wychowawcą w świetlicy jest pani Ewa Wojtczak, a zajęcia odbywają się cotygodniowo w środy w godz. 15-17.
Co tydzień w świetlicy gromadzi się kilkanaścioro dzieci, które pod opieką wychowawczyni bawią się, śpiewają i zdobywają nowe wiadomości. W planie zajęć świetlicy znajdują się zabawy integrujące grupę, wykonywanie prac plastycznych związanych z porą roku bądź aktualnymi świętami, kultywowanie tradycji ludowych i świątecznych, rozwiązywanie rebusów, diagramów i krzyżówek, zabawy ruchowe ze śpiewem itp.
Świetlica utrzymywana jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raszkowie.

Poniżej kilka zdjęć z zajęć związanych z tzw. Mikołajkami, które odbyły się 5 grudnia.